Strona głównaZwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Opis procedury reklamacji

 • Klient może składać reklamacje dotyczące zawartej Umowy kupna pod adresem biuro@veyvey.pl lub w formie pisemnej na adres do reklamacji.
 • Poprawnie złożona reklamacja powinna zostać wypełniona na Formularzu reklamacji towaru – [Pobierz druk] oraz przesłana w formie listownej bądź jako skan w formie elektronicznej.
 • Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 • Rozpatrujemy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 • Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.


Adres do reklamacji

ul. Rokicińska 188a, 92-412, Łódź

Prawo odstąpienia od umowy

 • W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Klient (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, dotyczące wartości zakupionego produktu.

 • Aby odstąpić od umowy zawartej poprzez witrynę www.VeyVey.pl, należy złożyć stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: biuro@veyvey.pl. Klient może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres: ul. Rokicińska 188a, 92-412, Łódź.

 • Formularz odstąpienia od umowy 
  (należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Koszt zwrotu rzeczy

 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru.
 • Towar musi zostać odesłany przez Klienta na adres: ul. Rokicińska 188a, 92-412, Łódź, na koszt Klienta w nienaruszonym stanie, w ciągu 14 dni od zgłoszenia odstąpienia od umowy.

Brak możliwości odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem witryny www.VeyVey.pl nie przysługuje Klientom w odniesieniu do umów:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczony osobiście lub odebrany przez Kupującego w siedzibie firmy.
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;
 • jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  zawartej w drodze aukcji publicznej; 
 • świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Formularz odstąpienia od umowy

.....................................................

.....................................................

.....................................................

Dane Klienta:

Dane Przedsiębiorcy:
(proszę uzupełnić)


Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od umowy sprzedaży następujących towarów/ świadczenia następującej usługi (*):

Data zamówienia:

Data odbioru towaru:

Imię i nazwisko / Nazwa / konsumenta (-ów) (*):

Adres konsumenta (-ów):

Proszę o zwrot zapłaconej ceny towaru wraz z poniesionymi przeze mnie/nas (*) kosztami dostawy towaru na niniejszy numer rachunku bankowego

/ w następujący sposób (*):

Podpis konsumenta (-ów) (podpis jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej, w wersji elektronicznej nie jest potrzebny):

Miejscowość, data:*niepotrzebne proszę skreślić
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dot. cookies. Możesz zmienić lub określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.